studentka.pl
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej " Przychodnia Podgórze"
Niepodległości 58, 58-303 Wałbrzych
tel. 849-62-66