studentka.pl
Zespół Poradni Specjalistycznych
Wolności 49, 33-300 Nowy Sącz
tel. 443-88-77