studentka.pl
Madej Ewa (położna), NP ZOZ "Nowe Miasto"
ul. 11-go LISTOPADA 116
58-301 Wałbrzych
tel. 605665758, 748492171