Ginekolodzy - poradnie

znalezionych: 11
Nazwa / Dane
Centrum Medyczne DERMEDICA
ul. Koszary 55
22-400 Zamość
tel. 604 093 555
Centrum Usług Medycznych SONOLOGISTIC
ul. Peowiaków 1b
22-400 Zamość
tel. 84 639 19 03
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JOLOKO" Sp. z o.o.
ul. Feliksa Wolskiego 5
22-400 Zamość
tel. 84 638 11 24
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Med-Spec"
Kilińskiego 4
22-400 Zamość
tel. 84 638 42 53
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
ul. św. Piątka 49
22-400 Zamość
tel. 84 639 99 99, 669 909 909
NZOZ Rehamed Koszary
Koszary 39
22-400 Zamość
tel. 601 229 770
Przychodnia "RESORT- MED"
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2.
22-400 Zamość
tel. 84 677 17 06
Przychodnia wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej
al. Aleje Jana Pawła II 19.
22-400 Zamość
tel. 84 530 37 45
Wojewódzka przychodnia specjalistyczna
al. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
tel. 84 677 32 18
Zamojski Szpital Niepubliczny
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość
tel. 84 677 50 10
Zamość filia nr 8
ul. Pocztowa 3
22-400 Zamość
tel. 84 539 80 40
Polityka Prywatności